Month: August 2019

Foreign Language Teaching, Number 4/2019, Volume 46

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА За синтактичния аспект на определеността / Мариана Георгиева – стр. 335   МЕТОДИКА Мястото на есето в обучението ...

For the Syntactic Aspect of Determination

Мариана Георгиева Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН   Резюме. В изследването определеността се представя като синтактична ...

The Role of Essay in Teaching Bulgarian as a Foreign Language

Мария Добрикова Университет „Коменски“ – Братислава (Словакия)   Резюме. Целта на текста е да посочи ефективното приложение на есето като ...

Educational Research and Practice

Koleva, Irina & Gökhan Duman (ed.); Kotseva, Violeta (comp.) (2017). Educational Research and Practice. Sofia: St. Kliment Ohridski. ISBN 978-954-07-4271-7 ...

Pedagogical Innovatics in Operation

1)Галина Шамонина, 2)Леонид Московкин 1)Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра (Болгария) 2)Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)   Резюме. Статья посвящена анализу ...

Theater as a Cultural Code of the Russian Language

Валерий Ефремов Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена – Санкт-Петербург (Россия)   Резюме. В статье предпринята попытка зафиксировать ...

Ball Games in Russian as a Foreign Language Teaching

Надя Чернева Пловдивский университет имени Паисия Хилендарского (Болгария)   Резюме. В фокусе внимания автора лингводидактический потенциал бальных игр – традиционных ...

Страница 1 от 2 1 2

Последни публикации

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

en_US
bg_BG en_US